ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μεταπτυχιακού προγραμματος

 • Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι 2 έτη
 • Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι part-time
 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα κατά τις απογευματινές ώρες μετά τις 6μμ.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ), κατά κύριο λόγο τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Σκοπός του προσφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

 • Να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων των εταιρειών
 • Να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευαστική βιομηχανία
 • Να ενισχύσει την ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα μαθήματα βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων και management με εκτεταμένη χρήση πληροφορικής.

Το προσφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 90 ECTS (αντίστοιχο με 180 UK credits) ως εξής:

 • επιτυχής παρακολούθηση 4 εκτεταμένων ενοτήτων (60 ECTS)
 • εκπόνηση project dissertation (30 ECTS)

Οι ενότητες (modules) που προσφέρονται έχουν διάρκεια διδασκαλίας 60 ώρες έκαστη ως ακολούθως:


Καινοτοµίες του Προγράµµατος:

 • Η διπλωματική εργασία εκπονείται κύρια στη βιοµηχανία και γενικότερα στο φορέα απασχόλησης του
  φοιτητή, συνδέοντας έτσι τις διδασκόµενες επιστηµονικές µεθόδους µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας.
 • Από το 2014 υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας στα εργαστήρια του
  Kingston University στο Λονδίνο, είτε σε συνεργαζόµενες βιοµηχανίες της Μ. Βρετανίας.