ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις / Δικαιολογητικά:

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ξεκίνησαν και γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στο 2130245050 ή email στο AIMS@uniwa.gr με καταληκτική ημερομηνία την 13/9/2019. Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Κατεβάστε την αίτηση από εδώ)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείνα γίνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Advanced Industrial and Manufacturing Systems»
Υπόψιν Καθηγητή Δρ. Κ. Στεργίου, Κτίριο Γ, Γραφείο Γ030
Πανεπιστήμο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250
12244 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

 • Διευθυντής Σπουδών
  Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Κωνσταντίνος Στεργίου
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κτίριο Γ, Γραφείο Γ030
  Τηλ: 213-0245050 & 210-5381298
  e-mail: stergiou(@)uniwa.gr (αφαιρέστε τις παρενθέσεις πριν και μετά το @)
 • Γραμματεία
  Πανεπιστημιούπολη 2, Κτίριο Γ, γραφείο Γ030-Γ031
  Τηλ: 213-0245050 & 210-5381298
  e-mail: AIMS@uniwa.gr