ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στο 2130245050 ή email στο AIMS@teipir.gr. Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ξεκινούν τον Οκτώβριο 2017.

Αίτηση / Δικαιολογητικά