ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στο 2130245050 ή email στο AIMS@uniwa.gr με νέα καταληκτική ημερομηνία την 13/9/2019. Τα μαθήματα  ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019.

Αίτηση / Δικαιολογητικά