ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στα 2130245050 και 2105381622 ή email στο AIMS@uniwa.gr, με καταληκτική ημερομηνία την 5/10/2020.

Αίτηση / Δικαιολογητικά