ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στο 2130245050 ή email στο AIMS@uniwa.gr . Τα μαθήματα  ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020.

Αίτηση / Δικαιολογητικά