ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Αιτήσεις και οι συνεντεύξεις υποψηφίων γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν τηλεφωνικής επαφής στο 2130245050 ή email στο AIMS@puas.gr με καταληκτική ημερομηνία την 24/9/2018. Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ξεκινούν τον Οκτώβριο 2018.

Αίτηση / Δικαιολογητικά